Białe kruki z lat 50-tych

Białe kruki z lat 50-tych

jeszcze bez komentarzy...

Niedawno w nasze ręce trafiła niesamowita kolekcja magazynów  Poznaj Świat.

W latach 50-tych (ubiegłego stulecia;) ) zebrał je Agi dziadek i oprawił w twarde okładki. Jest to pięć grubych zbiorów zawierających kolejne roczniki z lat 1956-1960. Najstarszy numer datowany jest na styczeń 1956 r.

Niesamowite źródło wiedzy o geografii, przyrodzie, ludziach, świecie tamtych lat. Wspaniałe artykuły o wielu pionierskich wyprawach. Ile jeszcze było do odkrycia! ;)