sharing is good… ;)

sharing is good… ;)

jeszcze bez komentarzy...

…zatem dzielimy się i my. Właśnie uruchomiliśmy fejsbukową wersję „Patatów” i od tej pory można być z nami w trasie również dzięki temu szatańskiemu medium!…

Read Article →