Czy warto zdecydować się na OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to ten rodzaj polisy, który może okazać się jednym z najbardziej przydatnych rodzajów ubezpieczenia. Rzadko kiedy występuje ono jednak jako samodzielny produkt, najczęściej dodawane jest w formie dodatku do polisy mieszkaniowej. Czy warto się jednak na nie zdecydować, czy jest to tylko kolejny sposób firm ubezpieczeniowych na zarobienie dodatkowych pieniędzy? Sprawdźmy.

Czym jest OC w życiu prywatnym

Podczas gdy standardowa polisa mieszkaniowa ma za zadanie zabezpieczyć nasz dom lub mieszkanie oraz jego wyposażenie, celem  OC w życiu prywatnym jest zabezpieczenie naszych pieniędzy w sytuacji, kiedy nieumyślnie wyrządzimy komuś szkodę. W grę wchodzą tu zarówno szkody majątkowe, czyli dotyczące mienia danej osoby, jak i osobowe, czyli uszkodzenia ciała. Pamiętać należy jednak, iż ten rodzaj ubezpieczenia tyczy się jedynie sytuacji występujących w życiu prywatnym, nie zawodowym.

Przykładowe sytuacje, w których możemy skorzystać z ochrony OC w życiu prywatnym:

– zalanie mieszkania sąsiada

– szkody wyrządzone nieumyślnie przez dzieci lub inne osoby pozostające pod naszą opieką

– ugryzienie psa należącego do nas

– uszkodzenie sprzętu w hotelu podczas wyjazdu wakacyjnego

– spowodowanie kontuzji innego zawodnika podczas wspólnego, amatorskiego uprawiania sportu

O odszkodowanie nie możemy się jednak ubiegać w sytuacji, kiedy uszkodzeniu uległo nasze własne mienie lub też szkoda wyrządzona została osobom nam najbliższym lub pozostającym z nami w jednym gospodarstwie domowym. Ponieważ jednak warunki polisy mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej zawsze należy dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Dla kogo przeznaczone jest OC w życiu prywatnym?

Jak wspomniano już wyżej wykupiona polisa pozwala chronić przed szkodami nie tylko wyrządzonymi przez nas, ale także przez naszych domowników oraz hodowane przez nas zwierzęta. Najczęściej obejmować będzie także szkody, które mogą zostać wyrządzone przez osoby pracujące w naszym domu, takie jak sprzątaczka czy opiekunka do dziecka. Jeśli jednak mamy nietypowe hobby lub w niestandardowy sposób spędzamy czas warto zainteresować się dodatkowymi opcjami oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Do najpopularniejszych z nich należą:

– uczestnictwo w polowaniach

– szkody wyrządzone przez agresywne rasy psów lub konie hodowane do celów prywatnych’

– posiadanie niewielkich jednostek pływających

– korzystanie z broni palnej

– ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, dla których nie trzeba kupować obowiązkowego OC

Daniel

View more posts from this author